Schôdza Výboru ZO Endorfín, 25.5.2018

Schôdza Výboru ZO Endorfín, 25.5.2018

Účastníci: Vlado Z., Evka M., Milan P., Mário P.
Ospravedlnený: Alino S.

 1. Výdavky, ktoré neboli odsúhlasené členskou schôdzou: Bude ich odsúhlasovať výbor a na návrh prezidenta môže byť aj hlasovanie per rollam.
 2. Konštatovali sme, že z nevybavených vecí z januára sa nám podarilo udeliť dispozičné právo k bežnému účtu pokladníčke Evke M.
 3. Vlado Z. si ako prezident vybavil e-government, prvé prihlásenie zatiaľ neprebehlo.
 4. Vlado Z. sa stretol s účtovníkom p. Mišánim, odovzdal mu všetky materiály a momentálne čakáme na spracovanie odloženého daňového priznania. Následne agendu preberie Ľubka K. a vypracuje revíznu správu.
 5. Požiadať o administrátorské práva k stránke pre Vladina (kópia e-mailu) (Mário).
 6. Požiadať o zriadenie podstránky pre Zborcov (prístup podmienený prihlásením), fotky, videá (Mário). Milan pripraví štruktúru.
 7. Na Vincov les vezmeme erárnu bedmintonovú sadu, prevezmem ju od Milana v stredu 30.5.
 8. Vlado telefonoval s majiteľkou penziónu v Ledniciach. Keďže sa nám nepodarilo obsadiť celý penzión, nebudeme ho mať iba pre seba. Vlado skontroloval rozdelenie do izieb, konzultovali sme hlavne priestory pre rodiny s deťmi. Ponúknuté priestory budú pravdepodobne vyhovovať.
 9. Pripomienka povinnej abstinencie na akciách Endorfínu – poznámka do pozvánky + oboznámenie účastníkov v prvý večer akcie. Do budúcnosti treba zvažovať miesta, ktoré nie sú rizikové a kde vydajú oficiálny doklad za ubytovanie.
 10. Recidívy – Zuzka P. Podľa stanov Endorfínu jej pozastavujeme členstvo na jeden rok, čo zároveň znamená, že nebude vykonávať ani funkciu kultúrneho referenta. Ak sa funkciu do obnovenia Zuzkinho členstva nepodarí obsadiť, po dôkladnom zvážení sa jej môže opäť ujať. Oznámenie o pozastavení členstva si berie na starosť Vladino s Milanom a bude súčasťou zápisnice.
 11. Zavolať Alovi kvôli hudbe na výročku (Mário).
 12. Objavila sa požiadavka na využívanie bedmintonového ihriska. Milan pošle e-mail kvôli zisteniu predbežného záujmu.
 13. Zavolať Betke Šporerovej kvôli koncertu Zborcov (Mário).

 

V Bratislave 25.5.2018

Zapísal: Mário P.

Overil: Vlado Z.

 

 

0 komentárov

Zanechajte komentár

Chcete sa zapojiť do diskusie?
Neváhajte sa podeliť o svoj názor

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *