Zápis zo schôdze výboru Endorfínu

Zápis zo schôdze výboru Endorfínu

 

Čas a miesto konania: 15.2.2018 v cukrárni Biely kocúr

Prítomní: Vlado Z., Eva M., Alfonz S., Mário P.

Neprítomný, ospravedlnený: Milan P.

 

Program:

  1. Odovzdávanie agendy prezidenta
  2. Výročné stretnutie abstinentov bratislavských klubov

K bodu 1

Mário P. odovzdal dokumenty z prezidentskej agendy novému prezidentovi Vladovi Z. vrátane čítačky kariet a pečiatok

Sídlo OZ Endorfín sa nemení. Nemenia sa stanovy. Je potrebné inovovať prístup na informačný server pre elektronickú komunikáciu so serverom verejnej správy.

Mário P. informoval o úlohách prezidenta v bežnom roku. Vlado Z. vybaví u notára registráciu prijímateľa 2% daní.

Vlado Z. overí, či treba niekde nahlásiť zmenu štatutára OZ.

Účtovníctvo naďalej zabezpečuje Marcel  R.

Mário P., Vlado Z. a Eva M. vykonajú zmeny v Internet Bankingu.

Mário P. odovzdal Eve M. pokladňu so sumou 171,65 Eur, zároveň vybraté členské vo výške 300.- Eur.

Mário P. odovzdal Eve M. historickú finančnú dokumentáciu OZ Endorfín.

K bodu 2

Ak bude zo strany doterajších organizátorov naďalej záujem, Endorfín sa podujme na garanciu Výročného stretnutia bratislavských klubov v r. 2018. Koordináciu prevezme Alo S.

 

V Bratislave 15.2.2018

Zapísal: Alfonz S.

Overil: Vlado Z.

0 komentárov

Zanechajte komentár

Chcete sa zapojiť do diskusie?
Neváhajte sa podeliť o svoj názor

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *