O nás

Naše združenie občanov vzniklo v roku 1997 a od svojho vzniku sa snaží spájať  ľudí, ktorí sa v priebehu svojho života stretli s chorobou zvanou závislosť. V zmysle definície Svetovej zdravotníckej organizácie ide o chorobu a nie o prejav slabého charakteru či vôle. Je to smrteľná choroba, z ktorej však existuje cesta uzdravenia.

Závislosť znamená vynútenú poruchu pôvodnej slobodnej osobnosti. Návrat k sebe samému a k slobode vo vlastnom rozhodovaní možno obrazne porovnať s geometrickými veličinami. Tá sloboda akoby mala  rozmer  nielen v hĺbke, ale aj v šírke a výške a zároveň v nekonečnej kráse, ktorá vráti človeku vieru v budúcnosť.

Naša filozofia a hodnoty

Naša filozofia vychádza z kontaktu s komunitou ľudí s rovnakou diagnózou, kedy postupnou zmenou chybných vzorcov myslenia, správania a konania  osobnostne rastieme a získavame  nový pohľad na seba, na svoje okolie a na svet.

Naša vízia

Hlavným cieľom fungovania ZO Endorfín je znovuvybudovať a obnoviť v človeku to, čo mu je prirodzene dané, teda byť kreatívnym, spontánnym, vedieť sa dorozumieť – komunikovať s okolitým svetom a chápať život v jeho súvislostiach. Tento cieľ napĺňame turisticko – športovo – relaxačnými aktivitami, ktoré organizujeme v každom ročnom období, za každého počasia, doma na Slovensku ako aj v zahraničí. Na začiatku abstinencie, po absolvovaní liečenia, má závislý obvykle problém so zmysluplným prežívaním voľného času. My ponúkame voľbu tráviť svoj  voľný čas s ľuďmi, ktorí si navzájom rozumejú a tvoria si pre seba bezpečné prostredie.

Naša ponuka

Ak máš problém so závislosťou akéhokoľvek druhu (alkohol, drogy, cigarety, gambling, internet…) a máš vybudovanú klubovú príslušnosť (si členom niektorého klubu abstinujúcich závislých), radi ťa medzi sebou privítame a poskytneme cenné informácie, ktoré Ťa budú motivovať k trvalej abstinencii. Vítaní sú aj rodinní príslušníci.