Splav, Jelka, 2019

Tradičný Splav Malého Dunaja v Jelke

 

ZO Endorfín Vás týmto srdečne pozýva na tradičný splav Malého Dunaja

dňa 4.8.2019 (nedeľa) o 10 hod.

 

Zraz: Jelka, Reštaurácia Ister

Cieľ 1.:  Vodný mlyn, Jelka – dĺžka splavu cca. 1,5 – 2 hod

Cieľ 2.: Park Madarász, Blahová – dĺžka splavu cca. 4 – 4,5 hod

 

Jednotná cena:   8,– EUR (úhrada aj na účet: SK30 5600 0000 0056 0704 4002)

(cena obsahuje požičanie člnov + vesty + sudy, ich spätný odvoz, opekanie pri Vodnom mlyne)

 

Posledný termín prihlásenia a úhrady: 29.7.2019 (kvôli rezervácii člnov).  

 

Prosím zapisovať sa podľa dĺžky splavu a výberu druhu člnu (2-miestne kanoe, 4-miestna pramica, 7-miestny čln).

 

Bližšie informácie: Monika Žilinská, tel.: 0907 089 885